Депутаты против потребителей

Депутаты против потребителей30 октября в Госпотребстандарте рассматривался проект закона об изменениях в ЗУ «О защите прав потребителей», который подготовила народный депутат член фракции НУ-НС К.М.Ляпина . Комментировать данные изменения, которые пытается протолкнуть г-жа Ляпина мы не будем, из текста предлагаемых изменений и так все ясно. Данные измениения существенно усложняют защиту прав потребителей от некачественной продукции и уводят производителей, исполнителей и продавцов от ответственности за производство и реализацию небезопасной продукции.

Вноситься народним
депутатом України
К.М.Ляпіною

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
"Про захист прав споживачів"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84) такі зміни:

1. По тексту Закону слова "нормативно-правовий акт" та "нормативний документ" у всіх відмінках і числах замінити словами "закон" та "технічний регламент" у відповідному відмінку та числі.

2. У статті 1:

пункт перший викласти у такій редакції:

"1) безпечна продукція - продукція, яка протягом очікуваного терміну придатності при звичайних умовах використання за призначенням, зберігання, транспортування та знищення (утилізації) становить прийнятний ризик для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього природного середовища, за умови:

виконання правил експлуатації щодо монтажу, введення в експлуатацію та технічного обслуговування продукції, дотримання вказівок, інструкцій або попереджень, наданих виробником;

продукція залишається безпечною при її використанні разом з іншою продукцією, якщо існує можливість обґрунтованого прогнозу виробника щодо застосування такої продукції або її використання разом з іншою продукцією.".

у пункті тринадцятому слова "нормативно-правових актах і нормативних документах, та" замінити словами "законі і технічних регламентах, та/або";

доповнити статтю після пункту чотирнадцятого новим пунктом такого змісту:

"15) Національний знак відповідності - знак, який засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам закону або технічних регламентів, які поширюються на неї;";

у зв'язку з цим пункт п'ятнадцятий вважати пунктом шістнадцятим;

пункт шістнадцятий вилучити;

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"Терміни "процедура оцінки відповідності", "ризик", "технічне регулювання", "технічний регламент", "декларація про відповідність", "сертифікат відповідності" застосовуються у значеннях, визначених Законом України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності.".

3. У частині першій статті 4:

пункт третій викласти у такій редакції:

"3) безпечну продукцію;";

пункт п'ятий викласти у такій редакції:

"5) відшкодування шкоди (збитків), майнової та моральної (немайнової) шкоди, завданих небезпечною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, у випадках, передбачених законодавством;".

4. Назву статті 14 викласти у наступній редакції:

"Стаття 14. Право споживача на безпечну продукцію (безпечні товари, наслідки робіт)";

абзац другий частини першої вилучити;

в частині четвертій:

в абзаці першому слова "актами законодавства або іншими нормативними документами" замінити словами "законом або технічними регламентами";

в абзаці четвертому слова "цим Законом та іншими законодавчими актами" замінити словом "законом";

частини шосту вилучити;

частину сьому вважати частиною шостою.

5. У статті 15:

пункт другий частини першої вилучити;

пункти третій - дванадцятий вважати пунктами другим - одинадцятим.

6. У пункті сьомому частини першої статті 26:

підпункт а) вилучити;

в підпункті г) слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів";

підпункти б) - ґ) вважати підпунктами а) - г).

7. У частині першої статті 28:

пункти четвертий та п'ятий вилучити;

пункт шостий вважати пунктом четвертим.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України А.П.ЯЦЕНЮК

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Жопашники!!!!!!!!!!

И главное время какое выбрали. Потихому хотели пока народу не до законов

Мало того что Наша Украина убила закон "О защите прав потребителей" в 2005 году так опять хотят добить, права потребителей которые остались

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Разрешенные к использованию HTML тэги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании

CAPTCHA
Это тест на "человечность".
Image CAPTCHA
Напишите то, что вы видите на картинке (учитывая регистр):